Thứ bẩy, ngày 25-03-2017
Công cụ làm việc cá nhân


Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác Quốc tế và Pháp ngữ nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô

MOFA-15/5/2012

Nhân dịp Ngài Ray-mông Tơ-si-ban-đa (Raymond Tshibanda) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác Quốc tế và Pháp ngữ nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô (République démocratique du Congo), ngày 15/5/2012, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng./.