Thư tư, ngày 29-03-2017
Công cụ làm việc cá nhân


Quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiên tai


Qua theo dõi tin tức được biết trong những ngày qua một số tỉnh miền Trung , Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề của của trận lũ lụt, ngày 20/10/2010, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức quyên góp được 600 USD đễ giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Nhân dịp này, Đại sứ quán cũng phát động phong trào giúp đỡ đồng bào miền Trung trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Xin đề nghị bà con hưởng ứng tích cực phong trào này. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ với ông Phạm Quang Tuyên, Bí thứ nhất của Đại sứ quán theo số điện thoại 010-20131976./.

Tạo bởi habc
Cập nhật 21-10-2010