Thư tư, ngày 29-03-2017
Công cụ làm việc cá nhân


Thủ tục lãnh sự

24-04-2013 Phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
20-06-2007 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
11-12-2004 Thủ tục cấp hộ chiếu
10-12-2004 Thủ tục cấp thị thực
09-12-2004 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
08-12-2004 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
15-11-2004 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn
14-11-2004 Thủ tục đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện
14-11-2004 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi
13-11-2004 Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự
12-11-2004 Thủ tục xin nhập quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam
11-11-2004 Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
10-11-2004 Thủ tục hồi hương đối với công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài
16-06-2004 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
16-06-2004 Thủ tục đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện
16-06-2004 Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
16-06-2004 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi
16-06-2004 Thủ tục xin nhập quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam
16-06-2004 Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
16-06-2004 Thủ tục hồi hương đối với công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài